Zwrot w ciągu 14 dni bez podania przyczyny

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny. Może tego dokonać w terminie 14 dni bieżących od dnia otrzymania przesyłki.

Zwracany towar powinien być pełnowartościowy (bez śladów użytkowania) w opakowaniu fabrycznym!

Odstąpienie od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

Krak Data sp. z o.o.
ul. Łużycka 25
30-658 Kraków

lub na adres e-mail:

sklep@tonermarkt.pl

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej. Dla zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej przed upływem 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.

Towar należy zwrócić wysyłając na adres:
Krak Data sp. z o.o.
ul. Łużycka 25
30-658 Kraków

Konsument ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości towaru.

Wzory pism:

Formularz zwrotu w pdf Formularz zwrotu w doc

Zasady dostawy

Kontakt z Nami

Bezpieczne płatności

Polityka bezpieczeństwa

Menu

Ustawienia